Sëmundje

Cilat sëmundje janë trashëguese?

Disa sëmundje janë trashëguese, të cilat përcillen nga njëri brez në tjetrin

Sëmundjet e trashëgueshme janë ato sëmundje që transmetohen nga njëri brez tek tjetri. Deri tani këto lloje sëmundjesh janë të pashërueshme.

Duke qënë se transmetohen nga njëri brez në tjetrin, sëmundjet trashëguese përbëjnë rrezik për njerëzimin sepse shtohen bartësit e fshehtë të këtyre sëmundjeve dhe për rrjedhojë lindin fëmijë të sëmurë.

Më poshtë shihni disa nga sëmundjet që përcillen nga brezi në brez./Bota sot/

Humbja e kujtesës
Sëmundjet e zemrës
Hipertensioni
Pankreasi
Anemia
Diabeti
Dhimbjet e mesit
Parkinsoni
Distrofia muskulare
Osteoporoza
Kanceri i gjirit
Kanceri i stomakut
Kanceri i lëkurës
Spondiliatroza
Migrena
Astma
Tiroidet
Reumatizm
Talasemi
Sëmundjet e veshkave
Kolesteroli
Variçet
Betatalasemia